CÔNG TY TNHH VINA EDITH

Chúng tôi xây dựng niềm tin bắt đầu từ xây dựng ngôi nhà của bạn

CÔNG TY TNHH VINA EDITH

Chúng tôi xây dựng niềm tin bắt đầu từ xây dựng ngôi nhà của bạn

CÔNG TY TNHH VINA EDITH

Chúng tôi xây dựng niềm tin bắt đầu từ xây dựng ngôi nhà của bạn

DỰ ÁN

Chúng tôi xây dựng niềm tin bắt đầu từ xây dựng ngôi nhà của bạn

Nguyễn Văn Tuấn

Bộ phận Tư vấn cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng như nghiên cứu thị trường, tư vấn ý tưởng phát triển, nghiên cứu nhân khẩu học, nghiên cứu khả thi, lập kế hoạch tối đa hóa việc sử dụng đất, định giá, dịch vụ ngân hàng và doanh nghiệp.

Nguyễn Văn Tuấn

Dự án Đã thực hiện

Tự tin với sức mạnh của ba mũi nhọn là Ðầu tư - Xây dựng - Dịch vụ, Vina Edith đã và đang khẳng định vị thế là Nhà cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện nhằm tạo lập cuộc sống ưu việt cho khách hàng.