Dự án


Chủ đầu tư Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1). 
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
HT Hợp đồng BOT
Tổng mức đầu tư 3.141 tỷ đồng
Vị trí Đồng Nai - Bình Dương
Tiến độ 2008-2015