Chủ đầu tư Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1). 
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Tự thực hiện
Vị trí Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Quy mô 22 tầng 3 tầng hầm
Giá trị 791 tỷ đồng
Tiến độ 2005-2008

Dự án liên quan

Căn hộ cao cấp ATEX

Quận Thủ Đức, TP.HCM